ROASTED COFFEE ESPRESSO-S

รหัสสินค้า : vpp-cf-11

ROASTED COFFEE ESPRESSO-S

กาแฟคั่วสูตร เอสเพนสโซ่-เอส

กาแฟคั่ว Arabica ผสม Robusta

สูตร

  • คั่วระดับกลาง

ชนิด

  • เม็ด
  • บดขนาดบรรจุ : 500 กรัม

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

230.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด