Fruit Juice Herbal Drink

รหัสสินค้า : vpp-ct

ไม่พบสินค้า

ราคา

318.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Fruit Juice Herbal Drink


น้ำผลไม้ของ VPP ผ่านกรรมวิธี พาสเจอร์ไรซ์

โดยคงรูปและรสใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด Fresh From Nature


การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) คือ เป็นการถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่งโดยใช้ความร้อน

ในอุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

การพาสเจอร์ไรส์เป็นการถนอมอาหารแบบชั่วคราว เพราะสามารถป้องกันมิให้จุลชีพเจริญในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

แต่สารอาหารยังอยู่ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน ดังนั้นจึงมีประโยชน์ต่ออาหารที่ต้องรับประทานเป็นประจำ

แต่ไม่เก็บไว้นาน ๆ และควรเก็บไว้ในที่ ที่มีอุณหภูมิต่ำ

ที่มา : โดยสมโภช เปลี่ยนบางยาง บทความจาก สสวท.


  • น้ำลิ้นจี่
  • น้ำสตรอเบอร์รี่
  • น้ำฝรั่งชมพู
  • น้ำมะตูม
  • น้ำเก๊กฮวย
  • น้ำตะไคร้ใบเตย
Visitors: 28,373