ภาพบรรยากาศการแจกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สดชื่นกับเครื่องดื่มวีพีพี ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สดชื่นกับเครื่องดื่มวีพีพี ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
รางวัลที่ 1. (1 รางวัล)
      นางเจ๊ะปารีดะห์   แวนาแซ   (ผู้โชคดีจากสาขา หาดใหญ่)
รางวัลที่ 2. (5 รางวัล)
      นายวณิช   เสขระวิสุทธ์   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม3))
      นายพัฒนา   แก้วบริสุทธ์   (ผู้โชคดีจากสาขาหาดใหญ่)
      นายยรรยงค์   ผู้พัฒน์   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม3)
      ด.ญ.รินรดา   ใจกล้า   (ผู้โชคดีจากสาขาแจ้งวัฒนะ)
      นางสาวอังคณา   พุ่มมาก   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม3)
รางวัลที่ 3.(10 รางวัล)
      นางสาวอภิวันท์   บุณยะชัย   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม3)
      นางวิไล   ภาคย์พิสุทธิ์   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม3)
      นางสาวจิรัชญา   ระบาย   (ผู้โชคดีจากสาขาชลบุรี)
      นายอนันต์   ขันทอง   (ผู้โชคดีจากสาขาชลบุรี)
      นางสาวสิริวรรณ   เหลียวตระกูล   (ผู้โชคดีจากสาขาพระราม2)
      นายอำรอมะ   (ผู้โชคดีจากสาขาหาดใหญ่)
      นางสาวจิตภา   ทรัพย์   (ผู้โชคดีจากสาขาบางนา)
      นางสาวภาวนา   กนกกาญจนานนท์   (ผู้โชคดีจากสาขาแจ้งวัฒนะ)
      นางสาวจิตารีย์   ธนาปรีชากุลวัชร   (ผู้โชคดีจากสาขาแจ้งวัฒนะ)
      นายจักรกฤษณ์   จันทรสอน   (ผู้โชคดีจากแจ้งวัฒนะ)


ขึ้นด้านบน ^<< ย้อนกลับ