ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่หลายองค์กรธุรกิจและหลายบริษัทในประเทศไทย ตื่นตัวเรื่องของการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการนำ CSR เข้ามาปรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกโยงไปยังสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า อนุรักษ์ป่าชายเลน การณรงค์รักษาโลกร้อน และช่วงเวลาท่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติมากมายทั้ง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม แผ่นดินไหว ดังนั้นประเด็นในเรื่องความเสื่อมโทรมธรรมชาติที่เกิดจากภาคธุรกิจจึงถูกจับ ตาจองะเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้สร้างผลกระทบจ่อสิ่งแวดล้อมดดยตรง อย่างกรณีอุตสาหกรรมที่มาตพุดในจังหวัดระยอง ที่สร้างปัญหาทงด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ำ ที่ผลสำรวจแจ้งว่าอยุ่ในสถานการณ์วิกฤต หรือกรณีที่น้ำเน่าทำให้ปลาตายกันเป้นหมื่นๆตัวอย่างที่เป็นข่าวที่ผ่านมา

หลายองค์กรในประเทศไทยเข้าใจในปัญหาดังกล่าว และไม่อยากให้หน่วยงานของตนเองตกเป็นจำเลยของสังคมในการมีส่วนทำลายสังคมและ สิ่งแวดล้อม จึงได้นำโครงการช่วยเหลือสังคมเข้ามาปรับใช้กัการดำเนินธุรกิจของตนเอง เช่นโครงการปลูกป่า โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการรักษาต้นน้ำ โครงการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองหรือทะเลเป็นต้น

การทำธุรกิจและดูแล สังคมควบคู่กันไปด้วยนั้น ไม่อยากให้มองเป็นเพียงการทำการตลาดแอบบแฝงกับการทำธุรกิจ เราทุกคนเริ่มได้ จากความละเลยมาเป็นความใส่ใจ แม้ว่าแต่ละคนจะมีธุรกิจขนาดเล็ก เราก็ทำในระดับเล็กและไม่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ในการเปิดร้านกาแฟนั้น ขยะที่เกิดขึ้น ลองแยกขยะก่อนทิ้ง เปลี่ยน แก้วพลาสติกมาเป็นแก้วกระดาษ หรือลดการใช้ถุงพลาสติก และที่สำคัญ อย่าเอาเปรียบสังคมหรือลูกค้า เพราะลูกค้าก็เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทและบุคคลที่มีพระคุณที่ทำให้ธุรกิจคุณ อยู่ได้ รักสังคม รักเมืองไทยกันบ้างนะ


ขึ้นด้านบน ^<< ย้อนกลับ